ประชุมและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC)

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวฟายีละห์ สาและ ครู กศน.ตำบลรือเสาะ พร้อมด้วยคณะครู กศน.อำเภอรือเสาะ ประชุมและร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) ในประเด็นการจัดการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมการรับสมัครและจัดทำแผนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส