ข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ว่าที่ร้อยโทประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นางอัสสิมา แวโน๊ะ ครูอาสาฯ ประจำปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอรือเสาะ ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลักสูตร เทคนิคการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ สำหรับพนักงานราชการ (ที่ทำหน้าที่สอน) ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 โดยมีนางสาวอภิมุข ศรีสมัย ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการเรียนรู้ภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมหรรษา เจบี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา