กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนนักศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาน 2567

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ครู ศกร.ตำบลลาโละ นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ นักเรียนนักศึกษาปอเนาะในจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาน 2567 ณ สถาบันปอเนาะฏอริกิลอีบาดะห์ ม.7 บ้านบริจ๊ะ ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส