ประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลลาโละ ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นายมะอาบีดี สามะอากา ครู อาสาฯประจำ ศรช.ตำบลลาโละ เข้าร่วมประชุมประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลลาโละ โดยนายลายิ มะมิง ตำบลลาโละ เป็นประธาน ณ ศกร.ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

+4

ถูกใจ

แสดงความคิดเห็น

แชร์