นิเทศปิดกลุ่มอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า มินิกรง

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้นายคูไซมะ มะแซ ครู พร้อมด้วยนายมะอาบีดี สามะอากา ครูอาสาฯประจำศรช. นิเทศปิดกลุ่มอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการตัดเย็บเสื้อผ้า มินิกรง ณ.กลุ่มสตรี บ้านบือแรง หมู่ 1 ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส