อบรมหลักสูตรการผลิตคลิปวีดีโอสั้น โครงการเสริมศักยภาพผู้สูงอายุในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล กิจกรรม ความฝันไม่มีวันหมดอายุ

ระหว่างวันที่ 18-19

Read more