ร่วมกิจกรรมงานกาชาดและงานประจำปี จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567

29 เมษายน 2567  ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้  บุคลากร ศกร.อำเภอรือเสาะ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน  การสมุดทำมือ DIY ประดิษฐ์ ดอกไม้ม่วงเทพรัตน์ คำศัพท์โดมิโน  จัดสาธิตอาชีพระยะสั้น (การทำขนมไข่เต่าแฟนซี) และจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ในการออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดและงานประจำปีจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส