ดำเนินการ”ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลรือเสาะออก” (ศส.ปชต.รือเสาะออก)

วันที่ 28 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางสาวสุชีรา สาและ ครู อาสาฯประจำ ศรช. ผู้ทำหน้าที่เลขานุการศส.ปชต.ประจำรือเสาะออก และคณะครู ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลรือเสาะออก (ศส.ปชต.รือเสาะออก) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบปีประมาณ 2567 กิจกรรมไตรมาสที่ 3 – 4 ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส