ดำเนินการ “ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลสาวอ” (ศส.ปชต.สาวอ)

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ นางตอยยีบ๊ะห์ สาแม ครู อาสาฯประจำตำบลสาวอ ผู้ทำหน้าที่เลขานุการศส.ปชต.ประจำสาวอ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยตำบลสาวอ (ศส.ปชต.สาวอ) เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบปีประมาณ 2567 กิจกรรมไตรมาสที่ 3 – 4 ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส