ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์

วันที่ 26 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ ได้มอบหมายให้นางสาวฟายีละห์ สาและ ครู พร้อมด้วยคณะ ครูสกร.อำเภอรือเสาะ ให้การต้อนรับ ดร.จักรพันธ์ พิชญพิพัฒน์กูล คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ณ สกร.อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส