ลงพื้นที่หมุนเวียนสื่อ โครงการส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสือชุมชน

วันที่ 21 มีนาคม 2566 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายให้ คณะครู ศกร.ตำบลบาตง ลงพื้นที่ หมุนเวียนหนังสือ วารสาร และสื่อ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อำเภอรือเสาะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับผู้ใช้บริการในเขตพื้นที่ห่างไกล เพื่อให้เพิ่มอัตราการอ่านให้มากยิ่งขึ้น ณ หมู่ที่ 8 บ้านบลูกาฮีเลตะวันตก ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส