เข้าร่วมโครงการการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ชุมชน สกร.ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ว่าที่ร้อยโท ประวิตร จินตประสาท รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ สกร.จังหวัดนราธิวาส รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอรือเสาะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอรือเสาะ มอบหมายคณะครู ศกร.ตำบลรือเสาะ พร้อมด้วย นางฟาอีซะห์ สาและ วิทยากร เจ้าของผลิตภัณฑ์ลูกประคบจากสมุนไพร เข้าร่วมโครงการการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ชุมชน สกร.ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมจัดนิทรรศการ และนำเสนอ โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาสเป็นประธาน ณ ห้องประชุมมะนารอ สกร.จังหวัดนราธิวาส