กิจกรรม ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

คำคม ข้อคิด จากครูต้นแบบ

โดย นายคูไซมะ มะแซ ครู ศกร.ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

“อ่านวันละนิด จิตแจ่มใส”