กิจกรรม ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรม ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน

ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

คำคม ข้อคิด จากครูต้นแบบ

โดย นางตอยยีบ๊ะห์ สาแม ครู อาสาฯ ศกร.ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

“ไก่งามเพราะขน คนเก่งเพราะอ่าน”