กิจกรรม ครูต้นแบบส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

คำคม ข้อคิด จากครูต้นแบบ โดย นางสาวสากีนะห์ ลาเต๊ะ ครู อาสาฯ ปอเนาะ ศกร.ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส”การอ่านหนังสือทุกวัน สร้างสรรค์ปัญญา”