ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางนายียะห์ ยูโซะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาวนูรไอนี สาดารา ตำแหน่ง ครู ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ตลาดตันหยงมัส และหมู่ที่ 10 บ้านโต๊ะเปาะฆะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส