วันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ บุคลากร ศกร.ตำบลตันหยงมัส และอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านตำบลตันหยงมัส เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ วันที่ 18 มีนาคม โดยในกิจกรรมมีการเปิดงาน ชมนิทรรศการจาก กศน. สู่ สกร. ที่ยั่งยืน / รับชม VTR ย้อนวันวาน กศน. / กิจกรรมเกมตอบถามแฟนพันธ์แท้ สกร. / กิจกรรมตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 41 – 43 / การเสวนา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะ กับการสร้างโอกาสการเรียนรู้ โดนผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตัวแทนนักศึกษา / กิจกรรมสาธิตการทำอาหาร ขนม ซัมปูสะ โดยได้ Live ตลอดช่วงกิจกรรมผ่าน Facebook ของ สกร.อำเภอระแงะ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส

+16

ความรู้สึกทั้งหมด