วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะ พร้อมด้วย นางสาวรังสินี อินราช ครู นางพชรมน การุโณและ นางนฤมล บุญประเสริฐ ครูอาสาฯ ร่วมกิจกรรม “วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567” โดยมีการจัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส