กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากรศกร.ตำบลตันหยงมัส และบุคลากรครู สกร.อำเภอระแงะ ดำเนินกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสร้างจิตสำนึกของการเป็นข้าราชการที่ดี ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอรแงะ จังหวัดนราธิวาส