จัดข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ ได้มอบหมายนางสาวรังสีนี อินราช ครู กรรมกลางจัดข้อสอบ

ณ สกร.อำเภอระแงะ อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส