เข้าร่วมประชุมประชุมประชาคม ตำบลกาลิซา

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางอารียา เจ๊ะโซะ ต่ำแหน่ง ครู ครู พร้อมด้วย นางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอ และนางสาวณุรฮัม เจ๊ะอาลี ตำแหน่ง ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมประชุมเวทีประชาคม ณ สถาบันศึกษาปอเนาะสุบุลลิสสลาม ตำบลกาลิซา อำเภอรแงะ จังหวัดนราธิวาส