จัดทำจัดตั้งกลุ่ม ภาคเรียนที่ 1/2567

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอ ตำแหน่ง ครูอาสาฯปอเนาะ จัดตั้งกลุ่มนักศึกษา ภาคเรียนที่1/2567 กลุ่มนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะมะหัดดารุลมูฮายีรีน ณ สกร.อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอรแงะ จังหวัดนราธิวาส