กิจกรรมออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567

   เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ และบุคลากร สกร.อำเภอระแงะร่วมออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดจังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2567 และจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่าน ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส