รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2567

วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอ และนางสาวณุรฮัม เจ๊ะอาลี ตำแหน่ง ครูอาสาฯปอเนาะ รับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2567 ณ บ้านตราเเด๊ะ หมู่ 5 ตำบลบาโงสะโตอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส