จัดทำปรับปรุงห้อสมุด

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอระแงะ ดำเนินการปลูกผักสวนครัว ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส