โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุมชน หลักสูตรความฉลาดทางดิจิทัล 8 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2567 ณ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน สกร.อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส