โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 70 ชั่วโมง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะะจัดพิธิเปิด โครงการความร่วมมือการผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุข หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 70 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2567 – 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส