ตรวจเอกสารหลักฐานสมัครเรียน ภาคเรียนที่1/2567

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอ ตำแหน่ง ครูอาสาฯปอเนาะ ตรวจหลักฐานการสมัครเรียนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษาปี 2567 กลุ่มนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะมะหัดดารุลมูฮยีรีน ณ สกร.อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส