รายงานข้อมูลนักศึกษาเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค 2/2566

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอ ตำแหน่ง ครูอาสาฯปอเนาะ รายงานข้อมูลการเข้าสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค เรียนที่2 ปีการศึกษาปี 2566 กลุ่มนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะมะหัดดารุลมูฮยีรีน ณ สกร.อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส