จัดโครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอระแงะ จัดโครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอ ครูอาสาฯปอเนาะ รับผิดชอบ ฐานการเรียนรู้ การอ่านผ่านโครงงาน ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสนาชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส