จัดเตรียมเกมส์ กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน ฐาน การอ่านผ่านโครงงาน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอตำแหน่งครูอาสาปอเนาะ จัดเตรียมเกมส์ องค์ประกอบโครงงานทยาศาสตร์ กิจกรรม 2 เมษา วันรักการอ่าน สกร.อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส