จัดเตรียมเอกสาร เนื้อหาจัดบอร์ด “ฐานอ่านสร้างอาชีพ”

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอ ตำแหน่งครูอาสาปอเนาะ จัดเตรียมเนื้อหา เอกสารจัดบอร์ด ฐานการอ่านสร้างอาชีพ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วันที่2 เมษายน 2567 ณ สกร.อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส