มอบอินทผาลัม

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบอินทผาลัม เนื่องในเดือนรอมฎอน ให้กับบุคลากร สกร.อำเภอระแงะ ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส