ประชุมประจำสัปดาห์

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอระแงะ ดำเนินการประชุมบุคลากร เพื่อติดตามงานผลโครงการ กิจกรรม และข้อราชการเร่งด่วน งานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัย งานส่งเสริมการรู้หนังสือ งานประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส