จัดทำ กศน.4 ระดับ ม.ต้น

วันที่ 27 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอ ตำแหน่งครูอาสาปอเนาะ จัดทำ กศน.4 ระดับ ม.ต้น กลุ่มนักศึกษาสถาบันศึกษาปอเนาะมะหัดดารุลมูฮายีรีน ณ สกร.อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส