ตรวจกระดาษคำตอบรายวิชาเลือกเสรี

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางอารียา เจ๊ะโซะ ตำแหน่งครู พร้อมด้วย นางสาวต่วนรุซละห์ ต่วนสะมะแอ ครูอาสาฯปอเนาะ ตรวจข้อสอบรายวิชาเลือกเสรี ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบรายวิชาเลือกเสรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ สกร.อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส