ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลเฉลิม

หมู่ 4  ตำบลเฉลิม

อำเภอระแงะ

จังหวัดนราธิวาส 

 96130

โทรศัพท์ 0883745808

E-mail : chalerm_nfe@hotmail.com