ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาหลักสูตร 2551และนักศึกษาเทียบระดับ

วันที่ 19 เมษายน 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ บุคลากรศกร.ตำบลเฉลิม ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และนักศึกษาเทียบระดับ ณ หมู่ที่ 5 บ้านลูโบ๊ะกาเย๊าะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส