เตรียมข้อมูลการดำเนินงานศูนย์แนะแนว

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางนายียะห์ ยูโซะ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วย นางสาววีด๊าด อาชวาศัย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย และนางสุมาลี ด้วงทอง ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล เตรียมข้อมูลการดำเนินงานศูนย์แนะแนวและให้คำปรึกษา ณ สกร.อำเภอระแงะ ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส