พบปะเครือข่าย

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นางสาวสมลักษณ์ เจ๊ะและ ครู อาสาฯ มอบอินทพาลัมให้คณะกรรมการสถานศึกษาสกร.อำเถอระแงะ นายมูฮำหมัดคาลิก ปาทาน ณ บ้านบูเก๊ะซามี หมู่ที่ 7. ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส