ซ่อมแซมประตูห้องน้ำศกร.ตำบล

วันที่ 28 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ตำแหน่งผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้ นางสุมาลี ด้วงทอง ครูกศน ตำบลเฉลิม พร้อมด้วยนายช่างซ่อมแซมประตูห้องน้ำศกร.ตำบล ณ ศกร.ตำบลเฉลิมอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส