ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นายมะซาอูเด็น อาแว ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วย นางสุมาลี ด้วงทอง ตำแหน่ง ครู ศกร.ตำบลเฉลิม ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ หมู่ที่ 4 บ้านก๔จิงลือปะ ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส