ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาเทียบระดับ

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายจิรวัฒน์ ไทยเกื้อ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอระแงะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอระแงะ มอบหมายให้นายมะซาอูเด็น อาแว ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วยนางสาวฮาตีกะ หมัดกาเต็ม ตำแหน่ง ครู และนางสุมาลี ด้วงทอง ตำแหน่ง ครู ศกร.ตำบลเฉลิม ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และหลักสูตรการเทียบระดับการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 โดยมี ส.อ.ประกรวิทย์ ชำนาญ ตำแหน่ง หัวหน้าชุดปฏิบัติการ กองร้อยทหารพรานที่ 4515 เป็นตัวแทนรับมอบเรื่องดังกล่าว ณ ฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่ 4515 หมู่ที่ 6 ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส