#คณะครู ศกร.ตำบลบางปอให้การต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส ตรวจเยี่ยมสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ “

Read more

#จัดกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ในรูปแบบพบกลุ่มนักศึกษาระดับชั้น ม.ต้น กลุ่มสถาบันศึกษาปอเนาะนัฮดอตุลซุบบานียะฮ์ ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 “

Read more