ติดต่อเรา

ศกร.ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

ถนนระแงะมรรคา ตำบลมะนังตายอ

อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 96000

โทรศัพท์ 0898702407, 0616742460

โทรสาร

g-mail : ksn.manangtayo@gmail.com