รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้นางสาวมาดีฮ๊ะ ้จ๊ะเมาะ ครูกศน.ตำบล รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ ศกร.ตำบลมะรือโบออก บ้านปีเหล็งเหนือ ตำบลมะรือโบออก สกร.อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส