รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

   admin Edit

วันที่ 29 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้นางสาวนภิสา หะยีวาจิ ตำแหน่ง ครู รับผิดชอบศกร.ตำบลมะรือโบออก ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ.ศกร.ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาส