ประสานงานวิทยากรอาชีพ เพื่อจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ในโครงการกิจกรรมการออกร้านและแสดงนิทรรศการในงานกาชาดฯ

ณ บ้านโต๊ะเล็ง หมู่

Read more

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบูกิต บ้านไอสะเตีย และคณะ อสม.ในโอกาสมาเยี่ยมเยียน ร่วมพูดคุยวางแผนการดำเนินงานร่วมกันกับเครือข่ายตำบลบูกิต

Read more

ประชุมสัญจรประจำเดือน คณะผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ 6/2567 ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567

ครั้งที่ 6/2567 ประจ

Read more