พิธีเปิดโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ “ระดับจังหวัด”

*****************

วันที่ 7 มีนาคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเจาะไอร้อง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอเจาะไอร้อง มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอเจาะไอร้อง เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกีฬา กศน.ชายแดนใต้เกมส์ ระดับจังหวัด โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด และนางนฤมล ดำน้อย นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ สนง.ส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส