ประกาศเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ทักษะแห่งอนาคต :

📢ประกาศเปิดรับสมัครผ

Read more

สกร.อำเภอเจาะไอร้อง!!!!!!!!!!!ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

สกร.อำเภอเจาะไอร้อง!

Read more

🤩#เรียนดีมีความสุข #เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา เที่ยวชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา แบบ 360 องศา ง่าย ๆ แค่ปลายนิ้ว

🤩#เรียนดีมีความสุข #

Read more

ดำเนินงานจัดโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน วันรักการอ่าน

วันที่ 2 เมษายน 2567

Read more